Ffôn: 01633 483321

  • FLUXANDPOISE new English
  • FLUXANDPOISE new Welsh
  • LCArtboard
  • LCArtboard
  • LG PORTAL CALLOUT

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Heol Dewi Sant
Cwmbrân
Torfaen  NP44 1PD
Ebost: info@lgac.org.uk

Oriau Agor

Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn
Oriel a Siop Grefftau: 9.30yb - 3.30yp
Caffi: 9.30yb - 2.00yp 

(ac eithrio Gwyliau'r Banc)
Mynediad am ddim

Dim Delweddau

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Heol Dewi Sant
Cwmbrân
Torfaen 
NP44 1PD

Oriau Agor

Dydd Mawrth i Ddydd Sadwrn
Oriel a Siop Grefftau: 9.30yb - 3.30yp
Caffi: 9.30yb - 2.00yp 

(ac eithrio Gwyliau'r Banc)
Mynediad am ddim

Lleolir Canolfan Celfyddydau Llantarnam Grange mewn plasty Fictoraidd o’r bedwaredd ganrif ar bymtheg a dyma’r ganolfan ranbarthol ar gyfer y celfyddydau cymhwysol yn Ne Ddwyrain Cymru.
Mae’r Ganolfan yn creu ac yn cyflwyno rhaglen o arddangosfeydd dynamig a chyffrous sy’n hyrwyddo’r celfyddydau cymhwysol ac yn darparu rhaglen addysg a chyfranogaeth helaeth i’r gymuned leol.
Yn ogystal, mae’r Ganolfan yn creu arddangosfeydd ac yn mynd â hwy ar daith i leoliadau eraill ar draws Prydain ac Ewrop.

Cwestiynau Cyffredin: COVID-19

YMWELD

Mae ein Horielau yn cynnal arddangosfeydd rheolaidd drwy gydol y flwyddyn ac yn dangos gwaith gwneuthurwyr lleol.

exhibition gallery

DYSGU

Gallwn gynnig partïon celf, gweithdai yn ystod gwyliau ysgol, ynghyd ag ymweliadau i ysgolion a cholegau.

childres activities

BWYTA

Mae ein caffi'n darparu amrywiaeth eang o ddiodydd, prydau, byrbrydau a chacennau er eich mwynhad.

cafe

SIOPA

Mae ein shop yn arddangos ac yn gwerthu'r enghreifftiau gorau o grefft gyfoes o Gymru ac o bob rhan o'r DU.

craft shop