Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Blaenorol

Still

Still

Cerameg gan Anne Gibbs

Oriel Brif

07 Hydref 2017 tan 18 Tachwedd 2017

Mae Anne Gibbs yn cymryd amser i sefyll a myfyrio ar beth mae'n ei weld ac yn ei brofi. Mae'n ymddiddori mewn arsylwi ar bethau'n sy'n osgoi sylw gan amlaf, boed coeden ar fryn a welwn bob tymor neu gyffordd yr awn heibio iddi bob dydd. Mae Anne yn canfod yr harddwch sydd mewn pethau ac mae hefyd yn cydnabod y boen, a'r ddau yn aml yn annisgwyl. Felly yn ei gwaith ceramig cain, gwelwn feinder tawel sy'n cyferbynnu'n aml â gwrthrychau hapgael garw. Gallai pin metel dyllu wyneb llyfn, gallai ymyl miniog gael ei adael ar wrthrych y byddem yn ei ddefnyddio fel arall.

 

Arddangosfa The Language of Clay, Arddangosfeydd Teithiol Oriel Genedlaethol  Mission, a guradwyd gan Ceri Jones

‘Building Works: Traces’

‘Building Works: Traces’

Detholiad o waith gan ymarfer ffotograffiaeth Geoff Bradford

Oriel 3

07 Hydref 2017 tan 18 Tachwedd 2017

Testun fy ymarfer ffotograffig yw'r pethau sy'n gyffredin, yn anghofiedig, yn arferol, ac sy'n gyfarwydd i bawb. Mae'n cyfeirio at y byd ‘a wnaed’ ac, er bod hwn yn absennol, mae presenoldeb dynol ymhlyg ynddo.

Yn ddiweddar, fel artist/gwneuthurwr, rwyf wedi ystyried bod y ffotograff yn wrthrych ffisegol ynghyd ag yn ddelwedd i'w drin yn ogystal â'i weld – dyma un o'r rhesymau dros eu maint cymharol fach. 

Portal 2017

Portal 2017

Yn rhoi llwyfan graddedigion celfyddydau cymhwysol mwyaf blaenllaw y DU eleni

Oriel Brif

12 Awst 2017 tan 23 Medi 2017

Mae CCLlG wedi teithio ar hyd a lled y DU i ddethol y goreuon o blith graddedigion y celfyddydau cymhwysol eleni, gan chwilio am y rheini sy’n gwthio ffiniau celfyddyd gymhwysol tra’n cynnal a datblygu traddodiadau eu crefft. Y rhain yw’r gwneuthurwyr a’r dylunwyr sydd yn yr arfaeth i arwain a ffurfio’r genhedlaeth nesaf o artistiaid cymhwysol.

Rare Visions

Rare Visions

The Welsh Group

Oriel Brif

10 Mehefin 2017 tan 29 Gorffennaf 2017

Un o ddiffiniadau’r gair ‘prin’ yw ‘bod â darnau cydrannol nad ydynt wedi’u cywasgu’n glòs gyda’i gilydd’. Mae’r cyfryw ddiffiniad yn ddisgrifiad priodol o’r arddangosfa bresennol hon sy’n dangos gwaith, prosesau ac arferion cwbl wahanol ac eang eu cwmpas gan y grŵp hirsefydlog hwn o artistiaid.

David Haswell Landscapes

David Haswell Landscapes

Oriel Cafe Gallery

10 Mehefin 2017 tan 29 Gorffennaf 2017

Mae diddordeb David Haswell mewn peintio wedi datblygu trwy ddarllen yn eang, arsylwi, ac arbrofi’n ddiddiwedd. Mae'n debyg bod ei hyfforddiant pensaernïol wedi dylanwadu ar ei ddiddordeb mewn creu cyfansoddiadau cryf, anghymesurol ond sy'n gytbwys ar yr un pryd, ac ar ei ddewis o liwiau, sy'n dueddol o ddod o balet cyfyngedig. Nod David yw creu delweddau tra gweadog o dirwedd Cymru a gyflwynir gyda chyferbyniad, ac sy'n ymylu ar fod yn lled-haniaethol.

Earth, Fire and Salt

Earth, Fire and Salt

Potiau gan Micki Schloessingk

Oriel Brif

08 Ebrill 2017 tan 27 Mai 2017

Mae Micki Schloessingk yn creu potiau bendigedig i’w defnyddio a mwynhau bob dydd.

Fe greodd a datblygodd Crochendy Bridge ym mhentref bach Cheriton ar beninsiwla Gŵyr yn Ne Cymru. Ers 1987, dyma lle mae Micki yn creu casgliad o botiau wedi’u

taflu ac adeiladu â llaw. Gyda chiln mawr tanio pren, oriel a stiwdio, mae Crochendy Bridge yn le deinamig ac ysbrydoledig.

Mae potiau Micki yn brydferth ac wedi eu sylweddoli’n fedrus. Mae nifer o flynyddoedd o ofal a phrofiad wedi arwain at ddyluniad da'r darnau yma sydd yn bleser i’w defnyddio ac i fyw gyda. Mae llawer o waith Micki wedi ei daflu ar yr olwyn. Mwynha Micki hefyd adeiladu gyda llaw, fel ei dysglau slab gyda thraed. Mae’r holl waith wedi’u tanio gyda phren ag arlliw halen. Mae’r rhain yn brosesau cyffroes yn eu hun ac yn rhai sydd yn portreadu cymeriad unigryw potiau gwnaed â llaw Micki.

Cyfle i ni werthfawrogi a rhannu gwaith Micki gyda chynulleidfaoedd newydd yw Daear, Tân a Halen, fel teithia i leoliadau ar draws Cymru. Mae Daear, Tân a Halen yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau cyfrannu.