Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Blaenorol

Claire Gent

Claire Gent

Arddangosfa Gemwaith

02 Rhagfyr 2017 tan 20 Ionawr 2018

Ffasiwn yn cwrdd â natur. Dyma sut mae Claire yn disgrifio'i gemwaith. Mae'n cyfuno alwminiwm wedi’i anodeiddio ag arian pur i greu nifer o ddetholiadau cyfoes sy'n cynnwys fflora a ffawna, ac sy'n adlewyrchu ei chariad at batrwm a darlunio.

Mae dylunio a gwneud yn rhan o bwy yw hi, ac mewn gemwaith mae wedi dod o hyd i ddisgyblaeth y bydd ei dysgu yn llafur oes iddi. Mae darnau Claire yn dangos llawer o brosesau yn cynnwys peintio, trochlifo, gofannu, tyllu, a rhybedu. Yn ei barn hi, mae cylchred oes cynnyrch, o'r braslun bawd, i weld y dyluniad gorffenedig mewn arddangosfa oriel, yn aruthrol foddhaol.

Gwent Wildlife Trust

Gwent Wildlife Trust

Enillwyr y Gystadleuaeth Ffotograffiaeth

Oriel Cafe

02 Rhagfyr 2017 tan 20 Ionawr 2018
Still

Still

Cerameg gan Anne Gibbs

Oriel Brif

07 Hydref 2017 tan 18 Tachwedd 2017

Mae Anne Gibbs yn cymryd amser i sefyll a myfyrio ar beth mae'n ei weld ac yn ei brofi. Mae'n ymddiddori mewn arsylwi ar bethau'n sy'n osgoi sylw gan amlaf, boed coeden ar fryn a welwn bob tymor neu gyffordd yr awn heibio iddi bob dydd. Mae Anne yn canfod yr harddwch sydd mewn pethau ac mae hefyd yn cydnabod y boen, a'r ddau yn aml yn annisgwyl. Felly yn ei gwaith ceramig cain, gwelwn feinder tawel sy'n cyferbynnu'n aml â gwrthrychau hapgael garw. Gallai pin metel dyllu wyneb llyfn, gallai ymyl miniog gael ei adael ar wrthrych y byddem yn ei ddefnyddio fel arall.

 

Arddangosfa The Language of Clay, Arddangosfeydd Teithiol Oriel Genedlaethol  Mission, a guradwyd gan Ceri Jones

‘Building Works: Traces’

‘Building Works: Traces’

Detholiad o waith gan ymarfer ffotograffiaeth Geoff Bradford

Oriel 3

07 Hydref 2017 tan 18 Tachwedd 2017

Testun fy ymarfer ffotograffig yw'r pethau sy'n gyffredin, yn anghofiedig, yn arferol, ac sy'n gyfarwydd i bawb. Mae'n cyfeirio at y byd ‘a wnaed’ ac, er bod hwn yn absennol, mae presenoldeb dynol ymhlyg ynddo.

Yn ddiweddar, fel artist/gwneuthurwr, rwyf wedi ystyried bod y ffotograff yn wrthrych ffisegol ynghyd ag yn ddelwedd i'w drin yn ogystal â'i weld – dyma un o'r rhesymau dros eu maint cymharol fach. 

Portal 2017

Portal 2017

Yn rhoi llwyfan graddedigion celfyddydau cymhwysol mwyaf blaenllaw y DU eleni

Oriel Brif

12 Awst 2017 tan 23 Medi 2017

Mae CCLlG wedi teithio ar hyd a lled y DU i ddethol y goreuon o blith graddedigion y celfyddydau cymhwysol eleni, gan chwilio am y rheini sy’n gwthio ffiniau celfyddyd gymhwysol tra’n cynnal a datblygu traddodiadau eu crefft. Y rhain yw’r gwneuthurwyr a’r dylunwyr sydd yn yr arfaeth i arwain a ffurfio’r genhedlaeth nesaf o artistiaid cymhwysol.

Rare Visions

Rare Visions

The Welsh Group

Oriel Brif

10 Mehefin 2017 tan 29 Gorffennaf 2017

Un o ddiffiniadau’r gair ‘prin’ yw ‘bod â darnau cydrannol nad ydynt wedi’u cywasgu’n glòs gyda’i gilydd’. Mae’r cyfryw ddiffiniad yn ddisgrifiad priodol o’r arddangosfa bresennol hon sy’n dangos gwaith, prosesau ac arferion cwbl wahanol ac eang eu cwmpas gan y grŵp hirsefydlog hwn o artistiaid.