Ffôn: 01633 483321

Cerys Jackson

Cerys Jackson
Spore Series
31 Mawrth 2018 tan 19 Mai 2018
Oriel Cafe Gallery

Ar hyn o bryd mae Cerys yn astudio ar gyfer MA mewn Celfyddydau, Iechyd a Llesiant ac mae hefyd yn diwtor llawrydd yng Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange.  Gyda'i hangerdd dros weithio yn y sector iechyd meddwl, mae Cerys wedi creu'r 'Spores series' sy'n seiliedig ar yr un person o bob pedwar yr effeithir arnynt gan iechyd meddwl. Gan ddefnyddio sganiau o'r ymennydd, mae wedi defnyddio dysglau Petri i greu printiau o sborau sy’n perthyn i’r rhai hynny yr effeithir arnynt a'r rhai nas effeithir arnynt. Ar ôl troi'r rhain yn sgrin-brint, mae hi'n haenu'r printiau bedair gwaith mewn amrywiol liwiau gan ddangos yr un person o bob pedwar yr effeithir arnynt.
 
Yn y ffurf haniaethol hon mae pob sbôr yn edrych yn debyg, yn yr un modd ag y mae pawb yn edrych yn debyg ar y tu allan – y dioddefaint mewnol yw'r peth na ellir ei weld.