Ffôn: 01633 483321

Charlotte Burke

Charlotte Burke
31 Mawrth 2018 tan 19 Mai 2018
Arddangosfa Grefft

Mae gwaith Charlotte yn archwilio'r ffyrdd y mae gwrthrychau cyffredin yn cael eu canfod. Gan ganolbwyntio ar y berthynas rhwng 2D a 3D, mae'n defnyddio ffurf, lliw, patrwm, wyneb a gwead i ail-lunio a dadlunio’r gwrthrych er mwyn datguddio rhywbeth newydd.
 
Graddiodd o Brifysgol Metropolitan Caerdydd gyda gradd Anrhydedd Dosbarth Cyntaf mewn Cerameg. Yn 2016, aeth Charlotte ymlaen i gwblhau ei Gradd Meistr mewn Cerameg yn yr un sefydliad.