Ffôn: 01633 483321

Fibre and Form

Fibre and Form
Arddangosfa Cynradd ac Uwchradd Criw Celf
02 Mehefin 2018 tan 28 Gorffennaf 2018
Oriel Brif

Creodd cyfranogwyr Cynradd ac Uwchradd Criw Celf ffurflenni gwlyb ochr yn ochr ag artist tecstilau Claire Cawte. O dan drefniadaeth Claire, roedd pobl ifanc blynyddoedd ysgol 5-9 yn siâp gweadog rhyfeddol wedi'u siâp wedi'u gwehyddu â fflachiau o liw. Cafodd y bobl ifanc gyfle hefyd i gael eu hysbrydoli gan waith cain y seramegydd, Anne Gibbs.