Ffôn: 01633 483321

The Doll's House

The Doll's House
A contemporary collection of dolls, figures, puppets and playthings.
30 Tachwedd 2019 tan 18 Ionawr 2020
Oriel 3

Mae artistiaid a gwneuthurwyr sy'n hoff o ddweud storïau, cymeriad a hanes wedi creu ffigurau ac anifeiliaid sy'n ysgogi meddwl ac sy'n crynhoi ac yn sylweddu ein syniadau, ein breuddwydion a'n ffantasïau. Mae pob cymeriad yn dweud stori – doliau a grëwyd allan o ddychymyg byw, darllen brwd a breuddwydion plentyndod ond sydd hefyd yn adlewyrchu ein hunain oddi mewn. Mae'r arddangosfa chwareus hon yn troi'r oriel yn Dŷ Doliau i arddangos casgliad eclectig ac amrywiol o waith sy’n defnyddio technegau a chrefftau traddodiadol.

Alix Swan, Cat in the shoe, Laura Mabbutt, Masami Akatsuka, Melanie Miller, Rachel Larkin, Samantha Bryan, Sarah Young, Treefall Design