Ffôn: 01633 483321

Women's Talk - Mary Jones

Women's Talk - Mary Jones
03 Chwefror 2018 tan 17 Mawrth 2018
Oriel 3

Mae'r arddangosfa hon, sy'n dwyn y teitl ‘Women’s Talk’, yn seiliedig ar sgyrsiau gyda menywod y mae Mary Jones wedi eu cyfarfod am fyr dro yn unig, y mae'n eu hadnabod yn dda neu, mewn rhai achosion, y mae wedi eu hadnabod erioed. Am amrywiaeth o resymau, mae'r sgyrsiau wedi cael effaith ar Mary.

 

Mae Mary yn cael ei hysbrydoliaeth wrth astudio emosiynau dynol a sut maent yn cael eu cyfleu yn ein hwynebau. Ei bwriad yw dod o hyd i ffyrdd o ddehongli’r emosiynau hynny trwy ei hymarfer cerameg, ac o ganlyniad mae'n rhoi presenoldeb unigol i bob darn.