Ffôn: 01633 483321

Sonja Beer - Botanical Paintings

Sonja Beer - Botanical Paintings
03 Chwefror 2018 tan 17 Mawrth 2018
Oriel Cafe Gallery

Pan oedd yn blentyn yn tyfu i fyny yn y Swistir, derbyniodd Sonja lyfr blodau gwyllt gan ei hathrawes yn yr ysgol gynradd. Gwnaeth y darluniau botanegol hynny argraff fawr arni. Rhai degawdau yn ddiweddarach, yn byw yng Nghymru bellach, ac ar ôl cyfnod o beintio gweithiau haniaethol, minimalaidd, dychwelodd at freuddwyd ei phlentyndod o beintio blodau. Yna dechreuodd archwilio a pheintio'r gemau botanegol hyn ym myd natur mewn ffordd tra chywir a manwl. Cafodd Sonja ei harwain gan ei chwilfrydedd naturiol, ei hoffter o fanylder a lliw, a phatrymau o unrhyw fath, ar y cyd â'i hoffter o arddio, i archwilio a chanlyn Celf Fotanegol ar ei ffurf fwyaf pur.