Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd yn y Dyfodol

Measured Making: #150mm Challenge

Measured Making: #150mm Challenge

Oriel Brif

30 Tachwedd 2019 tan 18 Ionawr 2020

Mae'r #150mm Challenge yn ddathliad o broses, defnydd, creadigrwydd a dyfeisgarwch mewn metel gyredig. Cychwynnodd yr Her pan osododd y darlithydd o Goleg Celf Henffordd, Ambrose Burne, ymarfer ‘ymgynhesu’ i'w fyfyrwyr, ymarfer mae'n gosod i'w hunan yn rheolaidd, sef creu rhywbeth diddorol o ddarn bach petryal o ddur, 150mm x 20mm sgwâr. Mae'r myfyrwyr yn cael tair wythnos i ddylunio a gwneud rhywbeth yn defnyddio'r maint penodedig o ddefnydd yn unig.

The Doll's House

The Doll's House

A contemporary collection of dolls, figures, puppets and playthings.

Oriel 3

30 Tachwedd 2019 tan 18 Ionawr 2020

Mae artistiaid a gwneuthurwyr sy'n hoff o ddweud storïau, cymeriad a hanes wedi creu ffigurau ac anifeiliaid sy'n ysgogi meddwl ac sy'n crynhoi ac yn sylweddu ein syniadau, ein breuddwydion a'n ffantasïau. Mae pob cymeriad yn dweud stori – doliau a grëwyd allan o ddychymyg byw, darllen brwd a breuddwydion plentyndod ond sydd hefyd yn adlewyrchu ein hunain oddi mewn. Mae'r arddangosfa chwareus hon yn troi'r oriel yn Dŷ Doliau i arddangos casgliad eclectig ac amrywiol o waith sy’n defnyddio technegau a chrefftau traddodiadol.

 

Alix Swan, Cat in the shoe, Laura Mabbutt, Masami Akatsuka, Melanie Miller, Rachel Larkin, Samantha Bryan, Sarah Young, Treefall Design