Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd yn y Dyfodol

Roger Cecil

Roger Cecil

Artist, Maker, Shaman

Oriel Brif

02 Mehefin 2018 tan 21 Gorffennaf 2018

Mae Roger Cecil (1942-2015) wedi cael ei ddisgrifio fel un o brif artistiaid haniaethol ei genhedlaeth, ond eto yn ystod ei oes nid oedd yn adnabyddus y tu allan i’w gylch o gyd-arlunwyr. Gwrthododd ysgoloriaeth gan y Coleg Celf Brenhinol yn y 1960au gan fynd adref i Abertyleri i beintio ar ei ben ei hun a heb ddylanwad. Bydd yr arddangosfa hon yn dangos ei ddarluniau rhyfeddol o hardd ar y cyd â gemwaith a gwaith 3D sydd erioed wedi cael eu harddangos.

Bydd Peter Wakelin yn agor yr arddangosfa am 12.30pm

Portal and One Year On

Portal and One Year On

Yn cynnwys gwaith y graddedigion diweddar gorau yn y celfyddydau cymhwysol.

Oriel Brif

04 Awst 2018 tan 22 Medi 2018

Mae LGAC wedi teithio o gwmpas y DU i ddewis y goreuon ymhlith graddedigion eleni yn y celfyddydau cymhwysol. Roeddem yn chwilio am y rhai hynny sy’n estyn ffiniau celfyddyd gymhwysol ac sydd ar yr un pryd yn cynnal a datblygu traddodiadau eu crefft. Y rhain yw’r gwneuthurwyr a’r dylunwyr sydd wedi’u harfaethu i arwain a siapio’r genhedlaeth nesaf o artistiaid cymhwysol.

Eighteen

Eighteen

Oriel Brif

06 Hydref 2018 tan 10 Tachwedd 2018

Ymrestrodd bron hanner miliwn o ddynion yn ystod deufis cyntaf Y Rhyfel Mawr, ond gostyngodd y recriwtio’n ddramatig cyn hir a chyflwynwyd gorfodaeth filwrol yn Ionawr 1916. Roedd y rhan fwyaf o ddynion sengl rhwng 18 a 41 oed yn agored i gael eu galw i’r fyddin, ac erbyn diwedd y rhyfel roedd dros bum miliwn o ddynion ym Mhrydain wedi gwasanaethu. Canlyniad y “rhyfel i ddiweddu pob rhyfel” hwn oedd pedair blynedd o ymladd, miliynau wedi marw ac ailstrwythuro dramatig ar Ewrop. Rydym wedi comisiynu artistiaid cyfoes 18-41 oed i greu gwaith newydd mewn ymateb i’r Genhedlaeth Goll hon.