Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd yn y Dyfodol

Georgie Meadows: Stitched drawings

Georgie Meadows: Stitched drawings

Oriel Brif

04 Ebrill 2020 tan 23 Mai 2020

Georgie Meadows: Stitched drawings yn hel 20 celfwaith tecstilau at ei gilydd sy'n archwilio profiadau personol o heneiddio a dementia. Mae Meadows yn artist ac yn therapydd galwedigaethol sy'n byw yn Nhrefynwy. Mae'n llunio portreadau sy'n unigryw o deimladwy a thosturiol, gan drosi llinluniau o bobl mae'n eu hadnabod neu mae wedi gofalu amdanynt yn weithiau wedi'u gwnïo.

Arddangosfeydd teithiol gan Welcome Collection