Ffôn: 01633 483321

Caffi

Ar Agor Dydd Llun - Dydd Sadwrn 9.30am - 2.00pm

Mae Caffi Oriel Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn darparu amgylchedd hamddenol a chyfeillgar ble gallwch ddianc rhag ffair a ffwndwr canol tref Cwmbrân. Saif Caffi Oriel mewn tiroedd hardd gyda lleoedd i eistedd yng nganol y coed, ac mae'n fan delfrydol ar gyfer cwrdd â ffrindiau, rhannu pen-blwydd, dathlu pen-blwydd priodas, trafod busnes neu'n syml, dod yma i'ch tretio'ch hun.

Mae ein tîm arlwyo mewnol yn cyrchu cynhwysion ffres i greu bwydlen fforddiadwy o ddanteithion tymhorol sy'n newid yn barhaus gydag eitemau ffres a newydd.

Tretiwch eich hun i un o ddanteithion Caffi Oriel, fel ein salad, frittata, quiches, pastai homity, chilli i lysieuwyr, cawl y dydd gyda sgon gaws gyflawn flasus, neu beth am Panini gyda garnis o'n siytni cartref sawrus.

Rhoddir sylw gofalus i bob saig, ond ein harbenigedd yw ein casgliad o gacennau ffres, marmaledau a jamiau gan ein tîm ymroddgar. Rhowch gynnig ar bwdin bara unigryw ein caffi, neu ein cacen afalau enwog. Os na allwch benderfynu, gallwch archebu ein holl gacennau, mor fach â 4” neu mor fawr ag y dymunwch. Gallwch hefyd ofyn i'n tîm ynglŷn ag archebu un o'n cacennau Nadolig neu gacen ddathlu wedi ei haddurno i gydweddu ag unrhyw achlysur.

Ar waliau'r caffi, gwelir arddangosfeydd newidiol yn cynnwys gwaith gan artistiaid lleol, i'ch ysbrydoli wrth i chi fwynhau eich diod o blith ein hystod o ddewisiadau: coffi fresh, te a weinir mewn tebot ddoe, neu lemonêd pinc i dorri'ch syched.

Mae poblogrwydd y te'r prynhawn yng Nghaffi Oriel yn cynyddu, ac mae hefyd yn darparu ar gyfer te'r prynhawn i blant, te prynhawn y Nadolig, brecinio slawer dydd, bwffes a phartïon plant ar y safle. 

Am unrhyw ofynion diet arbennig, siaradwch â'n tîm cyfeillgar a fydd yn falch o'ch helpu.