Ffôn: 01633 483321

Jin Eui Kim

Jin Eui Kim
Datblygu Technegau a Chleiau Tonaidd Ar Gyfer Celfwaith Newydd

Lansiwyd y prosiect hwn, a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, i ddatblygu technegau newydd er mwyn creu celfwaith sydd â'r potensial i ddylanwadu ar ganfyddiad y gwyliwr mewn celfwaith tri dimensiwn a dau ddimensiwn.

catalog arlein

Prynu catalog