Ffôn: 01633 483321

Cefnogwch Ni

Cyfrannu.

Nawr yn fwy nag erioed mae angen eich help arnom. Rydym yn elusen gofrestredig. Daw canran enfawr o'n hincwm bob blwyddyn trwy incwm a enillir ar weithdai, ein siop grefftau, caffi a llogi ystafell. Mae angen i ni ddiogelu dyfodol ein sefydliad fel y gallwn barhau â'r gwaith a wnawn yn y gymuned. Ar yr adeg hon o gau gofynnwn, os yw'n bosibl o gwbl, eich bod yn ystyried rhoi rhodd. Os gallwch chi roi unrhyw rodd, waeth pa mor fawr neu fach, byddem yn hynod ddiolchgar.

 

 

Helpwch i sicrhau dyfodol y ganolfan gan elwa ar fanteision aelodaeth Cyfaill

Mae ein cynllun cyfeillion yn agwedd bwysig ar weithrediadau Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange.

Mae dod yn gyfaill yn helpu i gefnogi'r ganolfan yn ariannol, ac ar yr un pryd mae'n cyflwyno nifer o fuddion i'w haelodau. Am ffi flynyddol mae Cyfeillion Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn derbyn:

  • Gwahoddiadau copi caled i arddangosiadau preifat
  • Disgownt o 20% yn ein Siop Grefftau ar "ddiwrnodau cyfeillion" arbennig (pedwar y flwyddyn)
  • Disgownt o 5% ar eitemau a brynir mewn arddangosfeydd ac yn y Siop Grefftau
  • Disgownt o hyd at 20% ar yr holl weithdai
  • Hawliau pleidleisio yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol LGAC

Unigolyn £12.50, Pâr/Teulu £15.00, Ysgolion/Corfforaethol £50.00

Gellir talu dros y ffôn, drwy ymweld yn bersonol, neu ar-lein.