Ffôn: 01633 483321

Cwtch Gwau

Mae Cwtsh Gwau Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn cwrdd bob wythnos ac mae'n croesawu gweuwyr o bob oedran a gallu. Mae'r cyfranogwyr yn rhannu syniadau, patrymau, profiad a brwdfrydedd yn amgylchedd hamddenol ac anffurfiol ein Caffi Oriel. Mae'r Cwtsh Gwau yn gwau nid yn unig iddyn nhw eu hunain ac i eraill, ond hefyd ar gyfer amrywiol elusennau fel Innocent Smoothie’s Big Knit for Age UK ac All Creatures Great & Small.

Rhaid i bobl ifanc dan 16 fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.