Ffôn: 01633 483321

Gweithdai Gwyliau i Blant

Trwy gydol y gwyliau ysgol mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn rhedeg gweithdai crefftau i blant 5-13 oed. Mae'r gweithdai'n rhedeg bob dydd yn ystod yr wythnos rhwng 10am a 3pm ac mae pob un yn cynnwys gweithgaredd crefft gwreiddiol a gynllunir ac a gyflwynir gan ein tiwtoriaid gweithdy proffesiynol.

Mae thema i bob wythnos, ac o fewn y rhain cynhelir gweithdai dyddiol annibynnol a all gynnwys tecstilau, llunio â chardbord, gweithio gyda chlai, paent ac inciau. Ar ddiwedd bob dydd, bydd y mynychwyr yn mynd â'u gwaith celf gorffenedig adref gyda nhw. Mae'r holl ddeunyddiau wedi eu cynnwys yn y pris.

Gwyliau'r Pasg

Creaduriaid Brethyn

Y Ty Adar

   
 03.04.18
Moch daear
 04.04.18
Llwynogod
 05.04.18
Tylluanod
 06.04.18
Llygod y maes
 
 
09.04.18
Nythod
10.04.18
Adar Prydain applique
11.04.18
Adar papur mewn caets
12.04.18
Brain gwifren
13.04.18
Gwylanod ceramig