Ffôn: 01633 483321

Gweithdai Gwyliau i Blant

Trwy gydol y gwyliau ysgol mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn rhedeg gweithdai crefftau i blant 5-13 oed. Mae'r gweithdai'n rhedeg bob dydd yn ystod yr wythnos rhwng 10am a 3pm ac mae pob un yn cynnwys gweithgaredd crefft gwreiddiol a gynllunir ac a gyflwynir gan ein tiwtoriaid gweithdy proffesiynol.

Mae thema i bob wythnos, ac o fewn y rhain cynhelir gweithdai dyddiol annibynnol a all gynnwys tecstilau, llunio â chardbord, gweithio gyda chlai, paent ac inciau. Ar ddiwedd bob dydd, bydd y mynychwyr yn mynd â'u gwaith celf gorffenedig adref gyda nhw. Mae'r holl ddeunyddiau wedi eu cynnwys yn y pris.

Hanner tymor Chwefror

 

 25.12.19

Pingwiniaid Ymerawdwr

£11.50/9.50

26.12.19

Golygfeydd eira mewn jar

£11.50/9.50

 27.12.19

Adar môr gwifren

£11.50/9.50

28.12.19

Llyfrau stori Antarctig

£11.50/9.50

01.03.19

Cywion penguin ceramig

£11.50/9.50