Ffôn: 01633 483321

Gweithdai Gwyliau i Blant

Trwy gydol y gwyliau ysgol mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn rhedeg gweithdai crefftau i blant 5-13 oed. Mae'r gweithdai'n rhedeg bob dydd yn ystod yr wythnos rhwng 10am a 3pm ac mae pob un yn cynnwys gweithgaredd crefft gwreiddiol a gynllunir ac a gyflwynir gan ein tiwtoriaid gweithdy proffesiynol.

Mae thema i bob wythnos, ac o fewn y rhain cynhelir gweithdai dyddiol annibynnol a all gynnwys tecstilau, llunio â chardbord, gweithio gyda chlai, paent ac inciau. Ar ddiwedd bob dydd, bydd y mynychwyr yn mynd â'u gwaith celf gorffenedig adref gyda nhw. Mae'r holl ddeunyddiau wedi eu cynnwys yn y pris.

Gwyliau'r Nadolig

Sesiynau hanner diwrnod neu ddiwrnod llawn) £5/£10 y gweithdy

(Cyfeillion Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange £4/£8)

 22.12.18

Bore

Addurniadau'r Nadolig

22.12.18

Prynhawn

Pelenni pefriol

 24.12.18

Bore

Arwyddion 'Sion Corn galwch yma'

24.12.18

Prynhawn

Hosanau bychain

27.12.18

Bore

Dynion eira fflwffog

27.12.18

Prynhawn

Cardiau diolch

28.12.18

Bore

Collage gaeafol

28.12.18

Prynhawn

Coed eiraog

29.12.18

Bore

Bathodynnau eirth gwynion

29.12.18

Prynhawn

Llwynogod yr Arctig o ffabrig