Ffôn: 01633 483321

Claire Cawte
Caerdydd

Claire Cawte

Mae Claire yn arbenigo mewn creu eitemau 'unigryw' y gellir eu gwisgo ar y corff neu eu dangos fel darnau o gelf  ar gyfer y tu mewn. Mae'n creu crogluniau, sgarffiau, clogynnau, carthenni a chlustogau, a phob amser yn rhoi ystyriaeth arbennig i gynhesrwydd, moeth ac, yn y pen draw, cysur. Mae ond yn defnyddio llifynnau planhigion a ffibrau naturiol. Mae ei thechneg a'i harddull wedi datblygu'n broses o ffeltio Nuno. Mae'n debyg mai'r peth pwysicaf yw natur gyffyrddol ei gwaith – sy'n adlewyrchu natur glòs y cysylltiad personol â'r deunyddiau, a'r archwiliad o ffibrau yn ystod y broses wneud.