Ffôn: 01633 483321

Jackie Needham
Hull

Jackie Needham

Mae'r ysbrydoliaeth ar gyfer gwaith Jackie yn deillio o'r berthynas rhwng anifeiliaid a bodau dynol mewn straeon tylwyth teg a chwedlau. Wrth iddi blethu symbolaeth y storïau hynafol hyn ag atgofion personol, mae Jackie yn pylu'r ffiniau rhwng gwirionedd a mytholeg er mwyn cynnig naratif amgen i'r gwyliwr. Mae rhai o'i chreaduriaid ceramig yn cyfeirio at orffennol hiraethus, gyda naws fympwyol a doniol braidd. Mae'n defnyddio amrywiaeth o ddulliau gwneud a thanio, yn cynnwys serendipedd tanio mwg a sagar i gyflawni amrywiaeth o liwiau a gweadau wyneb sy'n cyfannu pob darn unigryw.