Ffôn: 01633 483321

Jennifer Hall
Crickhowell

Jennifer Hall

Mae Jennifer yn cynhyrchu ystod eang o ddarnau gan ddefnyddio clai priddwaith coch wedi ei addurno â chyfuniad o slipiau gaiff eu trochi, eu tywallt a’u sgraffito. Mae’r prosesau hyn yn creu arwyneb sy’n arddangos coethder a hylifedd y gwydredd plwm anwenwynig lliw mêl a gwyrdd.