Ffôn: 01633 483321

Kathryn Roberts
Aberhonddu

Kathryn Roberts

Mae natur a ffurfiau naturiol, gyda'u hanghymesuredd a'u cydbwysedd sylfaenol, yn themâu sy'n dod yn fwyfwy amlwg yng ngwaith Kathryn. Caiff ffurfiau eu cyfoethogi gan balet anferth o liw a gwedd. Yn anochel, daw ei hysbrydoliaeth o'r deunydd ei hun – ‘y fantais o weithio gyda gwydr yw bod iddo bosibiliadau diddiwedd.’ Mae ei gwaith yn adlewyrchu ei hamgylchoedd a'i chyflwr meddwl – mae'r darnau'n yn rhydd, yn gynnil, ond yn hyderus, gydag ansawdd arlunydd diymatal.