Ffôn: 01633 483321

Louise Lovell
Sir Fynwy

Louise Lovell

Bydd Louise Lovell yn gwnïo ei gweithiau hardd â llaw gan ddefnyddio hen ffabrigau a ffabrigau y bydd yn eu hargraffu eu hun.  Bydd yn defnyddio delweddau o’i ffotograffau ei hun yn ogystal â hen gardiau, ffotograffau, pecynnau hadau ayb.  Caiff yr holl ddarnau ffabrig eu caledu a’u eurliwio er mwyn eu cryfhau.  Caiff y rhain eu cyfuno â blodau a pheli wedi eu gwau â llaw ar weill bychain, botymau, glain, hen emwaith, rhubanau a chadwyni.  Daw ei hysbrydoliaeth o nifer o ffynonellau y mae pob un ohonynt yn adlewyrchu ei hoffter o liw – darn o ffabrig a ganfyddwyd, patrwm ar jwg, hen ffotograff neu ei hoffter o arddio a natur.