Ffôn: 01633 483321

Louise Pringle

Louise Pringle

Mae'r gemwaith 'eclectic shock' yn gasgliad syfrdanol o emwaith unigryw a bendigedig. Mae Louise Pringle yn adlewyrchu ei harddull personol, sy'n annhebyg i unrhyw un arall, yn enwedig o ran ei gemwaith slawer dydd wedi'i ailddyfeisio – mae pob darn yn unigryw gyda breichledau swyndlysau, mwclis a thlysau wedi eu gwneud o ddarnau o emwaith slawer dydd, swyndlysau anarferol, calonnau, hen glustdlysau, darnau arian, modrwyau, watsiau a mwy.