Ffôn: 01633 483321

Rozie Keogh
Henffordd

Rozie Keogh

Mae Rosie’n casglu ysbrydoliaeth ar gyfer ei gemwaith o wisgoedd hanesyddol ac arteffactau defodol yr eglwys. Mae llawer o’i gweithiau cymhleth yn cynnwys naratif, a ddaw weithiau o straeon tylwyth teg ac weithiau o ddiwylliant poblogaidd. Mae’r gemwaith wedi ei ddylunio i fod yn brydferthol ac yn gyfareddol ond hefyd yn ddifyr a heriol. Bydd Rosie, gan amlaf, yn gweithio ag arian wedi ei addurno â gemau lled-werthfawr, crisialau Swarovski a pherlau. Ond fydd hi fyth yn diystyru unrhyw fath o ddefnydd ac felly’n mae’n bosibl y gwelwch unrhyw beth, o adain pili pala i gyllell neu fforc tŷ dol, yn ei gwaith.