Ffôn: 01633 483321

Thrashion
Cernyw

Thrashion

Rhedir Thrashion gan y sglefriwr, Nat, sy'n creu gemwaith a chyfwisgoedd o sglefrfyrddau a ddefnyddir yn eu cyflwr gwreiddiol, gan gynnwys pob crafiad a tholc sy'n cynrychioli cymeriad y dec. “Gan mai sglefrwyr ydym, gwyddom nad teganau yw sglefrfyrddau a chymerwn ofal mawr wrth lunio cynhyrchion ar gyfer pen ucha'r farchnad sy'n gweddu i fywyd y bwrdd wedi torri. Byddwn yn defnyddio sglefrfyrddau sydd wedi torri neu wedi eu defnyddio'n unig, ac mae o ble mae'r bwrdd wedi dod yn rhan o bob cynnyrch. Defnyddir y deciau a'r olwynion yn eu cyflwr gwreiddiol ac ar wahân i gael eu torri, eu llyfnu a'u gorffen, rydym yn defnyddio cyn lleied o ddeunyddiau ac yn creu cyn lleied o wastraff ag sy'n bosibl.”