Ffôn: 01633 483321

Walter Keeler
Trefynwy

Walter Keeler

Mae crochenwaith Walter Keeler wedi'i wreiddio yn y domestig a'r ymarferol. Mae'n gweithio gyda chrochenwaith caled wedi'i wydro â halen, a gyda phriddwaith wedi'i wydro â phlwm, ac mae ei ddyluniadau arloesol a nodweddiadol yn cael eu llunio, eu troi a'u newid.

Mae gwaith Walter yn ymarferol, ond mae iddo hefyd elfen addurnol gref sy'n pontio'r bwlch rhwng gwrthrychau ymarferol, domestig a ffurf gerfluniol. Mae'r dylanwadau arno yn cynnwys Crochenwaith Groegaidd, Gwydr Rhufeinig, Llestri Swydd Stafford o'r Ddeunawfed Ganrif a chaniau olew tun.