Ffôn: 01633 483321

Lleoliad

Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange

Heol Dewi Sant

Cwmbrân

Torfaen 

NP44 1PD

Mewn Car: dilynwch yr arwyddion twristiaeth brown sy'n dangos symbol pot. Mae parcio ceir am ddim gerllaw, ym Maes Parcio Glyndŵr.

Ar y Bws a'r Trên: Mae'r ddwy orsaf ond yn funud neu ddwy i ffwrdd ar gerdded.
Cerddwyr: Gweler yr arwyddbyst o Ganolfan Siopa Cwmbrân.

Mynediad i'r Anabl: Mae un gris i fynd i mewn i'r Ganolfan (ramp cadeiriau olwyn cludadwy ar gael).


Mae'r Orielau, Siop Grefftau, Caffi'r Grange a Thoiled a Addaswyd ar y Llawr Isaf.
Mae'r ystafelloedd gweithdy ar y llawr cyntaf i fyny 14 o risiau.

 

 

Map Lleoliad (Location Map)