Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Presennol

Mae arddangosfeydd Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn cyflwyno'r goreuon o blith gwaith celf weledol a chymhwysol a wneir yng Nghymru, ynghyd â dod â rhai o'r enghreifftiau pwysicaf a mwyaf diddorol i Gymru o waith celf sy'n cael ei gynhyrchu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae amrywiaeth ein rhaglen yn sicrhau bod pob agwedd ar y celfyddydau cymhwysol yn cael eu cynrychioli, o gerameg i wydr, gemwaith, cerflunwaith a thecstilau. Mae'r artistiaid a ddangoswn yn ein horielau yn cynnwys gwneuthurwyr sefydledig, a hefyd artistiaid ifainc sy'n dechrau eu gyrfaoedd.
Eighteen

Eighteen

Oriel 3

06 Hydref 2018 tan 17 Tachwedd 2018

Ymrestrodd bron hanner miliwn o ddynion yn ystod deufis cyntaf Y Rhyfel Mawr, ond gostyngodd y recriwtio’n ddramatig cyn hir a chyflwynwyd gorfodaeth filwrol yn Ionawr 1916. Roedd y rhan fwyaf o ddynion sengl rhwng 18 a 41 oed yn agored i gael eu galw i’r fyddin, ac erbyn diwedd y rhyfel roedd dros bum miliwn o ddynion ym Mhrydain wedi gwasanaethu. Canlyniad y “rhyfel i ddiweddu pob rhyfel” hwn oedd pedair blynedd o ymladd, miliynau wedi marw ac ailstrwythuro dramatig ar Ewrop. Rydym wedi comisiynu artistiaid cyfoes 18-41 oed i greu gwaith newydd mewn ymateb i’r Genhedlaeth Goll hon.

Suffrage

Suffrage

Textiles celebrating 100 years of women’s suffrage

Oriel Brif

06 Hydref 2018 tan 17 Tachwedd 2018

Arddangosfa sy'n canolbwyntio ar gelf tecstilau a mynegiant gwleidyddol i ddathlu Canmlwyddiant y Bleidlais i Fenywod. Yn gynnar yn yr 20fed ganrif, byddai menywod yn defnyddio'r sgiliau a ddysgwyd yn y cartref i leisio’u brwydr wleidyddol: drwy ffedogau, rhubanau a baneri, hyrwyddont eu galwad am bleidlais gyffredinol i gynulleidfa ehangach mewn ffordd weledol. Mae'r artistiaid cyfoes hyn yn parhau â'r traddodiad hwnnw gan fynegi syniadau radical trwy wleidyddoli'r cyffredin, herio a chwestiynu rôl menywod mewn cymdeithas, a thrwy amlygu anghydraddoldebau rhyw yn lleol ac yn fyd-eang. Morwenna Catt, Eleanor Edwardes, Caren Garfen, Rozanne Hawklsey, Sue Shields, Ruth Singer

Noddir yr arddangosfa hon gan “Gynllun Grant Canmlwyddiant y Bleidlais i Fenywod 2018” Llywodraeth Cymru.

 

Catalog Arlein