Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Presennol

Mae arddangosfeydd Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn cyflwyno'r goreuon o blith gwaith celf weledol a chymhwysol a wneir yng Nghymru, ynghyd â dod â rhai o'r enghreifftiau pwysicaf a mwyaf diddorol i Gymru o waith celf sy'n cael ei gynhyrchu yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae amrywiaeth ein rhaglen yn sicrhau bod pob agwedd ar y celfyddydau cymhwysol yn cael eu cynrychioli, o gerameg i wydr, gemwaith, cerflunwaith a thecstilau. Mae'r artistiaid a ddangoswn yn ein horielau yn cynnwys gwneuthurwyr sefydledig, a hefyd artistiaid ifainc sy'n dechrau eu gyrfaoedd.
A Dream of Mystic Terror

A Dream of Mystic Terror

Darluniau John Selway ar gyfer ‘The Great God Pan’ gan Arthur Machen

Oriel Brif

03 Chwefror 2018 tan 17 Mawrth 2018

Yn 2016 comisiynwyd yr artist John Selway gan y cyhoeddwyr o Gasnewydd, ‘Three Impostors’, i gynhyrchu cyfres o ddarluniau ar gyfer argraffiad newydd o ‘The Great God Pan’ gan Arthur Machen. Cyhoeddwyd y llyfr yn gyntaf yn 1894 ac mae’n disgrifio canlyniadau arswydus arbrawf bisâr mewn llawdriniaeth ar yr ymennydd a gyflawnwyd yn Bertholey House yng nghysgod Wentwood. Cafodd y darluniau eu creu’n ddigidol ac maent wedi’u hargraffu ar ffurf ysgythriadau. Bydd yr arddangosfa hefyd yn dathlu lansiad yr argraffiad newydd hwn o’r llyfr.

Women's Talk - Mary Jones

Women's Talk - Mary Jones

Oriel 3

03 Chwefror 2018 tan 17 Mawrth 2018

Mae'r arddangosfa hon, sy'n dwyn y teitl ‘Women’s Talk’, yn seiliedig ar sgyrsiau gyda menywod y mae Mary Jones wedi eu cyfarfod am fyr dro yn unig, y mae'n eu hadnabod yn dda neu, mewn rhai achosion, y mae wedi eu hadnabod erioed. Am amrywiaeth o resymau, mae'r sgyrsiau wedi cael effaith ar Mary.

 

Mae Mary yn cael ei hysbrydoliaeth wrth astudio emosiynau dynol a sut maent yn cael eu cyfleu yn ein hwynebau. Ei bwriad yw dod o hyd i ffyrdd o ddehongli’r emosiynau hynny trwy ei hymarfer cerameg, ac o ganlyniad mae'n rhoi presenoldeb unigol i bob darn.

Sonja Beer - Botanical Paintings

Sonja Beer - Botanical Paintings

Oriel Cafe Gallery

03 Chwefror 2018 tan 17 Mawrth 2018

Pan oedd yn blentyn yn tyfu i fyny yn y Swistir, derbyniodd Sonja lyfr blodau gwyllt gan ei hathrawes yn yr ysgol gynradd. Gwnaeth y darluniau botanegol hynny argraff fawr arni. Rhai degawdau yn ddiweddarach, yn byw yng Nghymru bellach, ac ar ôl cyfnod o beintio gweithiau haniaethol, minimalaidd, dychwelodd at freuddwyd ei phlentyndod o beintio blodau. Yna dechreuodd archwilio a pheintio'r gemau botanegol hyn ym myd natur mewn ffordd tra chywir a manwl. Cafodd Sonja ei harwain gan ei chwilfrydedd naturiol, ei hoffter o fanylder a lliw, a phatrymau o unrhyw fath, ar y cyd â'i hoffter o arddio, i archwilio a chanlyn Celf Fotanegol ar ei ffurf fwyaf pur.

EllyMental

EllyMental

Arddangosfa Gemwaith

03 Chwefror 2018 tan 17 Mawrth 2018

Mae darnau o waith EllyMental Jewellery yn cael eu creu wrth i Elly drawsnewid ei darluniau bychain yn eitemau o emwaith resin sydd wedi’u saernïo â llaw yn gain ac yn gariadlon. Caiff Elly ei hysbrydoli gan ddyluniadau sy’n seiliedig ar ei diddordeb mewn hiraeth doniol, fictoriana ac anifeiliaid. Mae’n cyfuno’i darluniau ag effemera hapgael fel llyfrau o’r 1950au, papurau newydd Fictoraidd a phapurau cartref bregus. Mae’r eitemau’n cynnwys haenau niferus o fetel wedi eu caenu â resin i greu darn terfynol cryf a gwydn.