Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Blaenorol

studiogeist

studiogeist

Oriel Digidol

13 Chwefror 2021 tan 10 Ebrill 2021

Mae myfyrwyr Ysgol Celf a Dylunio Caerdydd wedi bod wrthi, er gwaethaf popeth, yn creu, yn gwneud ac yn dylunio gwaith drwy gydol cyfnodau clo’r misoedd diwethaf. I ddathlu'r adfyd hwn, mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange yn falch iawn o gynnal arddangosfa ddigidol ar eu gwefan sy'n dangos amrywiaeth a chryfder eu gwaith. Mae hefyd yn dathlu'r gwaith sydd ar y gweill, gweithiau rhwng prosiectau, a'r awyrgylch stiwdio, boed yn y cartref neu mewn mannau pwrpasol.

Blanket Coverage

Blanket Coverage

Brif Oriel

28 Tachwedd 2020 tan 17 Ebrill 2021

Rydym ar ben ein digon o gael croesawu Laura Thomas yn ôl. Mae'n artist, dylunydd, curadur ac yn addysgwr Cymreig sydd wedi cyfrannu, ac wedi curadu nifer o arddangosfeydd yng Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange o'r blaen. Mae angerdd Laura dros wehyddu yn amlwg yn ei gwaith ei hun, a hefyd yn y ffordd mae'n eiriol dros ei chyd-wehyddion. Mae O Dan y Gorchudd yn arddangosfa o flancedi wedi'u gwehyddu cyfoes a guradwyd gan Laura ac sy'n cynnwys gwneuthurwyr o bob rhan o Gymru, y DU ac o bedwar ban byd.

Portal 2020

Portal 2020

Brif Oriel

03 Hydref 2020 tan 14 Tachwedd 2020

Mae pump ar ddeg o raddedigion o brifysgolion ledled Cymru wedi'u cynnwys, yn 'Portal 2020', arddangosfa flynyddol o artistiaid cymhwysol sy'n dod i'r amlwg, a gynhelir yng Nghanolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange.

We Are Open Again

We Are Open Again

Brif Oriel

01 Medi 2020 tan 22 Medi 2020
Dreams from Detroit

Dreams from Detroit

Delweddau o Foduron Americanaidd yng Nghanol yr 20fed Ganrif - Richard Cox

Oriel Brif

08 Chwefror 2020 tan 21 Mawrth 2020

Mae DFD yn dogfennu cyfnod yn hanes moduron yr Unol Daleithiau a nodweddwyd gan ymagwedd at ddylunio a steilio na fyddai'n talu llawer o sylw i gynilo tanwydd ac ymatal o ran dyluniad.  Ar yr adeg hon, roedd y stiwdios dylunio yn Detroit yn ymdrin ag aerodynameg ddirnadwy, dylanwad dyluniad awyrennau a rocedi a nodweddwyd gan afiaith oedd weithiau'n feiddgar. Gweledigaethau o'r dyfodol a adlewyrchai'r cyfnod pan gawsant eu dychmygu.  Mae'r delweddau yn y sioe hon yn troi o gylch y cyfnod rhwng diwedd y 1950au a chanol y 70au.

Terra Incognita

Terra Incognita

Printiau gan Pete Williams

Oriel 3

08 Chwefror 2020 tan 21 Mawrth 2020

Bydd Terra Incognita yn arddangos darluniau gan y gwneuthurwr printiau o Gaerdydd, Pete Williams, a grëwyd mewn ymateb i nofel Arthur Machen, ‘The Three Imposters’. Mae cwmni cyhoeddi The Three Imposters wedi cynhyrchu cyhoeddiad newydd sy'n cyfuno'r darluniau â'r straeon erchyll o'r nofel a gyhoeddwyd yn gyntaf yn 1895. Mae'r nofel wedi'i strwythuro'n fras o gwmpas y ‘dyn ifanc â sbectol’ enigmatig a oedd yn ffoi trwy Lundain rhag asiantiaid y gŵr drygionus, Dr Lipsius, wedi iddo ddwyn y darn arian amhrisiadwy, Aur Tiberiws, yn anfwriadol. Bydd cyfle i brynu'r cyhoeddiad yn ystod yr arddangosfa.