Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Blaenorol

Leto & Ariadne

Leto & Ariadne

Arddangosfa Grefft

04 Awst 2018 tan 22 Medi 2018

Leto & Ariadne yw label stiwdio Nick Ozanne, sy'n gwehyddu â llaw gan weithio ar wyddiau pren. Cyflawnir pob rhan o'r broses â llaw yn y stiwdio, o'r dylunio cychwynnol a pharatoi'r ystof, hyd at y golchi terfynol a gorffen y ffabrigau â llaw. Mae Nick yn defnyddio ffibrau naturiol fel sidan a gwlân yn unig, gan eu bod yn cydweithio ag anghenion y corff ac yn gwella gydag oedran a defnydd. Y bwriad yw bod ei waith yn cael ei ddefnyddio: ei gyffwrdd, ei anwesu, ei fwytho, ac yn gorwedd yn erbyn y croen gan greu teimlad o feddalwch moethus. Mae'r darnau'n cyfuno arddull clasurol ag ymdeimlad dwfn o liw, ac yn ôl y disgrifiad o'i sgarffiau mewn erthygl yng Nghylchgrawn Selvedge, maent yn caniatáu i'r gwisgwr ‘ailgysylltu ag ymdeimlad o Seisnigrwydd a gollwyd’. 

 

 

Mae'r arddangosfa hon yn rhan o'r rhaglen MakersXchange a redir mewn cydweithrediad ag Urdd Crefftwyr Caerloyw.

Amanda Denison

Amanda Denison

Arddangosfa Gemwaith

04 Awst 2018 tan 22 Medi 2018

Mae Amanda Denison yn cael ei hysbrydoli a'i chyfareddu gan yr olion a adewir trwy ddirywiad a dadfeiliad, a gan y marciau a argraffir ar yr amgylchedd trefol. Mae'n cael ei denu gan elfennau ailadroddus sy'n gwyrdroi ac yn newid; mae ei diddordeb mewn patrwm a gweadau arwyneb yn cael ei drosi i'w gemwaith. Mae cefndir Amanda mewn celfyddyd gain yn dylanwadu ar ei dull o weithio: mae'n arlunio yn ei harwynebau enamlog sy'n dod yn gyfryngau ar gyfer archwilio a datblygu gwneud marciau.  

Mae pob darn yn unigryw oherwydd, er ei bod yn gallu ail-wneud y prosesau, mae elfen o siawns bob tro ac nid yw dau ddarn fyth yn union yr un fath.

Roger Cecil

Roger Cecil

Artist, Maker, Shaman

Oriel Brif

02 Mehefin 2018 tan 21 Gorffennaf 2018

Mae Roger Cecil (1942-2015) wedi cael ei ddisgrifio fel un o brif artistiaid haniaethol ei genhedlaeth, ond eto yn ystod ei oes nid oedd yn adnabyddus y tu allan i’w gylch o gyd-arlunwyr. Gwrthododd ysgoloriaeth gan y Coleg Celf Brenhinol yn y 1960au gan fynd adref i Abertyleri i beintio ar ei ben ei hun a heb ddylanwad. Bydd yr arddangosfa hon yn dangos ei ddarluniau rhyfeddol o hardd ar y cyd â gemwaith a gwaith 3D sydd erioed wedi cael eu harddangos.

Bydd Peter Wakelin yn agor yr arddangosfa am 12.30pm

Fibre and Form

Fibre and Form

Arddangosfa Cynradd ac Uwchradd Criw Celf

Oriel Brif

02 Mehefin 2018 tan 28 Gorffennaf 2018

Creodd cyfranogwyr Cynradd ac Uwchradd Criw Celf ffurflenni gwlyb ochr yn ochr ag artist tecstilau Claire Cawte. O dan drefniadaeth Claire, roedd pobl ifanc blynyddoedd ysgol 5-9 yn siâp gweadog rhyfeddol wedi'u siâp wedi'u gwehyddu â fflachiau o liw. Cafodd y bobl ifanc gyfle hefyd i gael eu hysbrydoli gan waith cain y seramegydd, Anne Gibbs.

Kate Temple

Kate Temple

Arddangosfa Grefft

02 Mehefin 2018 tan 21 Gorffennaf 2018

Mae Kate Temple yn ddylunydd sy'n seiliedig yn Llundain sy'n gwneud dillad menyn hardd, wedi'u pwyso â llaw. Wedi'i ysbrydoli gan argraffiadau Liberty a gwlân treftadaeth, mae ei chysylltiadau, clymau bwa a sgwariau poced yn cael eu torri, eu gwnïo a'u gorffen yn fanwl yn ei stiwdio yn Llundain ac mae hi'n galw mawr amdano i greu ategolion pwrpasol ar gyfer priodasau ac achlysuron arbennig.

Antonello Figlia

Antonello Figlia

Arddangosfa Gemwaith

02 Mehefin 2018 tan 21 Gorffennaf 2018

Mae geometreg, rhith optegol a ffotograffiaeth yn ysbrydoli gwaith Antonello. Mae hi'n syfrdanol gan sut mae siapiau'n rhyngbwyllo gan greu effeithiau gweledol diddorol. Caiff y rhain eu casglu yn ei chasgliad Geometreg, lle mae dotiau, trionglau ac elfennau eraill yn cael eu cryfhau'n gryf, gan ategu'r gorffeniadau drych a matte, a'r elfennau oxidedig sy'n creu drama yn y dyluniadau.

Mae Antonello yn frwd dros grefft ac fe'i gyrrir i greu gemwaith o safon uchel. Mae ei holl ddyluniadau wedi'u gwneud â llaw yn ei chartref-stiwdio yn Llundain.