Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Blaenorol

[vinegar & brown paper]

[vinegar & brown paper]

03 Chwefror 2018 tan 17 Mawrth 2018

Andy Poplar yw [vinegar & brown paper]. Roedd Andy yn wneuthurwr creadigol gwobrwyedig ym myd hysbysebu, ond penderfynodd adael ei swydd oherwydd ei fod angen gwneud rhywbeth gwahanol gyda'i fywyd. Ymhen tipyn cafodd y syniad o ysgythru gwydr. Mae'n dewis eitemau clasurol ac eiconig ac yn eu troi'n ddarnau unigryw, wedi'u saernïo'n gain, gyda'i frand unigryw o hiwmor hynod.

“Rwy'n treulio fy nyddiau yn gweithio wrth ddesg sydd â theipiadur Remington a ffôn Bakelite o'r 1940au arni. Ni fydd y ffôn fyth yn canu, mae'r inc ar ruban y teipiadur wedi hen golli ei liw – ond maen nhw yno beth bynnag – un yn stand ar gyfer fy iPhone, y llall yn cael ei ddefnyddio i ddal papur. Ffyrdd newydd o edrych ar hen bethau – mae hon yn thema a welir drwy fy ngwaith i gyd am wn i.”

 

Ennillodd [vinegar & brown paper] Wobr Arddangos Llantarnam Grange yn Gwnaed â Llaw yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd yn Nhachwedd 2017.

EllyMental

EllyMental

Arddangosfa Gemwaith

03 Chwefror 2018 tan 17 Mawrth 2018

Mae darnau o waith EllyMental Jewellery yn cael eu creu wrth i Elly drawsnewid ei darluniau bychain yn eitemau o emwaith resin sydd wedi’u saernïo â llaw yn gain ac yn gariadlon. Caiff Elly ei hysbrydoli gan ddyluniadau sy’n seiliedig ar ei diddordeb mewn hiraeth doniol, fictoriana ac anifeiliaid. Mae’n cyfuno’i darluniau ag effemera hapgael fel llyfrau o’r 1950au, papurau newydd Fictoraidd a phapurau cartref bregus. Mae’r eitemau’n cynnwys haenau niferus o fetel wedi eu caenu â resin i greu darn terfynol cryf a gwydn.

Hiraeth

Hiraeth

Oriel Brif

02 Rhagfyr 2017 tan 20 Ionawr 2018

Mae Rhiannon Williams yn addurno straeon. Gan ddefnyddio technegau brodwaith, mae hi'n pwytho storïau pobl gyda'i gilydd. Mae ei naratifau â'u brodwaith cain yn cyfleu golygfeydd sy'n dod o fywyd yn ein hoes fodern, ac o atgofion hiraethus am yr amserau a fu, gan archwilio perthnasoedd dynion a theimladau o berthyn. Astudiodd Rhiannon ar gyfer ei gradd mewn Tecstilau yng Ngholeg Prifysgol Falmouth yn 2011, ac ar gyfer ei gradd Meistr yn y Coleg Celf Brenhinol yn 2014.

Into the Woods

Into the Woods

Oriel 3

02 Rhagfyr 2017 tan 20 Ionawr 2018

Arddangosfa fechan wedi’i churadu o waith gwneuthurwyr sy'n cloddio'n ddwfn i'r goedwig i ddathlu'r anifeiliaid a'r pryfed sy'n byw ynddi. Yng nghysgod coed mae rhywbeth hudolus yn digwydd. Mae coedwig yn aml yn lleoliad ar gyfer straeon tywyll a dirgel ac maent yn safle ar gyfer trawsnewid ac yn gartref i amrywiaeth eang o greaduriaid, yn rhai go iawn a dychmygol. Bydd y gwaith yn cynnwys cerameg, tecstilau, print, cerfluniau cyfryngau cymysg a chywreinbethau.

Naomi Greaves

Naomi Greaves

Arddangosfa Crefft

02 Rhagfyr 2017 tan 20 Ionawr 2018

Mae Naomi Greaves wedi bod yn gasglwr pethau anarferol erioed, ac mae'n cadw’r rhan fwyaf o'r rhain yn ei stiwdio. Tra bod i rai eitemau gysylltiadau sentimental, mae rhai eraill a brynwyd ganddi yn gallu bod yn ddigon hynod ac erchyll. Mae llyfrgell o hen lyfrau llawn ysgythriadau a thorluniau pren yn ffurfio rhan fawr o'i chasgliad.
 
Gan gyfuno delweddau o'i chasgliad o lyfrau â hen bapurau a gyrchwyd ac a brynwyd yn ofalus, ynghyd â'i hangerdd dros brint, mae gwaith Naomi'n cofleidio'i hysbrydoliaethau.

Claire Gent

Claire Gent

Arddangosfa Gemwaith

02 Rhagfyr 2017 tan 20 Ionawr 2018

Ffasiwn yn cwrdd â natur. Dyma sut mae Claire yn disgrifio'i gemwaith. Mae'n cyfuno alwminiwm wedi’i anodeiddio ag arian pur i greu nifer o ddetholiadau cyfoes sy'n cynnwys fflora a ffawna, ac sy'n adlewyrchu ei chariad at batrwm a darlunio.

Mae dylunio a gwneud yn rhan o bwy yw hi, ac mewn gemwaith mae wedi dod o hyd i ddisgyblaeth y bydd ei dysgu yn llafur oes iddi. Mae darnau Claire yn dangos llawer o brosesau yn cynnwys peintio, trochlifo, gofannu, tyllu, a rhybedu. Yn ei barn hi, mae cylchred oes cynnyrch, o'r braslun bawd, i weld y dyluniad gorffenedig mewn arddangosfa oriel, yn aruthrol foddhaol.