Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Blaenorol

Hidden Now Heard ..

Hidden Now Heard ..

Brif Oriel

11 Chwefror 2017 tan 25 Mawrth 2017

Mae’r prosiect hwn, sef y prosiect cyntaf o’i fath ar gyfer Cymru gyfan, yn cy wyno rhan gudd a phoenus o hanes Cymru y mae perygl iddi gael ei cholli am byth os na chai ei chofnodi. Bydd
y prosiect tair blynedd, a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri, yn canolbwyntio ar chwe ysbyty arhosiad-hir, gydag arddangosfeydd yn cael eu cynnal mewn chwe amgueddfa ranbarthol.

Mae’r arddangosfa hon yn canolbwyntio ar storïau cyn-sta a chyn-glei on Ysbyty Llanfrechfa, gan roi cipolwg i’r cyhoedd ar y pro ad o dyfu i fyny a threulio hyd at ddeugain mlynedd yn byw mewn sefydliad fel hwn. Defnyddir cyfweliadau â phobl, cai rhannau o’r ysbyty eu hail-greu a dangosir dogfennau, lluniau ac arte actau hanesyddol a roddwyd gan sta a chlei on.

 

The Periodic Table of Emotions

The Periodic Table of Emotions

Aidan Moesby

Brif Oriel

11 Chwefror 2017 tan 25 Mawrth 2017

Mae The Periodic Table of Emotions, Sagacity, yn gymhwysiad byw a ddyluniwyd i gipio naws dinas. Mae'n seiliedig ar ddadansoddiad o’r teimladau mewn ffrydiau byw neu gan y rhai sy'n trydaru'n syth i'r cymhwysiad. Trwy neilltuo hashnod unigryw i ddigwyddiad, arddangosfa, sefydliad, mae'r cymwysiadau'n dod yn ehangach o fewn grwpiau targed mwy penodol. Gall hefyd weithredu o fewn paramedrau seiliedig ar leoliad yn unig. Mae Sagacity yn ymateb yn gyflym dros ben gan y gall emosiwn gael ei oleuo o fewn 30 eiliad ar ôl cael ei anfon, a chael ei ddangos ar y sgrin yn ei holl arlliwiau. Mae'r lliw yn pylu drwy ddiffyg defnydd gydag amser.

The Cat in the Shoe

The Cat in the Shoe

Arddangosfa Grefft

11 Chwefror 2017 tan 25 Mawrth 2017

Mae Lucy Brasher yn gweithio yn ei hystafell sbâr ar lan y môr, ac mae ei gwaith yn canolbwyntio ar ffurf anifeilaidd sy'n corffori'r elfen ddynol. 

Mae i'w gwaith gyffyrddiad bach o ysmaldod gydag islais tywyllach, yn debyg iawn i'r chwedlau a'r llên gwerin sydd wedi dylanwadu arno. Mae holl waith Lucy wedi ei greu â llaw ac â pheiriant, gan ddefnyddio ffabrigau wedi eu hadfer a'u hail-bwrpasu yn bennaf.

Jodie Hook

Jodie Hook

Arddangosfa Gemwaith

11 Chwefror 2017 tan 25 Mawrth 2017

Ar ôl astudio am radd mewn Gemwaith a Gofannu Arian yn Ysgol Emwaith Birmingham, symudodd Jodie i Lundain i fwrw ymlaen â'i breuddwydion. Treuliodd saith mlynedd yn gweithio i'r dylunydd gemwaith ffasiwn, Scott Wilson, gan greu casgliadau ar gyfer sioeau masnach yn cynnwys Wythnos Ffasiwn Llundain, a darnau comisiwn unigryw i gwmnïau ffasiwn blaenllaw a phobl enwog, yn cynnwys Pringle, Swarovski, Robbie Williams a Kylie.
 
Dychwelodd Jodie i Gaerdydd ac yn 2008 cychwynnodd ei busnes ei hun gan ymsefydlu mewn orielau a siopau ledled y DU gyda'i Chasgliadau Ribbon ac Equilateral. 
 
Y Ribbon Collection yw ei hystod unigryw, a ysbrydolir gan yr ennyd pan fyddwch yn dadrolio rholyn o ruban satin, ac mae'n troelli ac yn dolennu, ac wrth i chi ei godi mae cwlwm yn ffurfio. Mae hi'n trin y metel i greu addurn gwisgadwy ysgafn sy'n edrych yn hardd o bob ongl.

Off the Wall

Off the Wall

Oriel Cafe Gallery

11 Chwefror 2017 tan 25 Mawrth 2017

Dros yr hanner can mlynedd o'i bodolaeth, mae Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange wedi crynhoi casgliad parhaol o baentiadau, lluniau, printiau a chrefftau, yn cynnwys enghreifftiau gan lawer o artistiaid mwyaf dylanwadol ac arloesol Cymru. Mae'r arddangosfa fechan hon yng nghaffi’r Oriel yn cyflwyno detholiad o waith a roddwyd i'r casgliad gan Gymdeithas Gelfyddyd Gyfoes Cymru (CCGC).

Zoomorphic

Zoomorphic

Brif Oriel

03 Rhagfyr 2016 tan 28 Ionawr 2017

Mae trawsnewid sŵomorffig, ble mae bodau dynol yn ymrithio yn anifeiliaid, wedi bod yn rhan o lên gwerin a chrefydd ers miloedd o flynyddoedd, o'r crwyn-gerddwyr brodorol Americanaidd, i dduwiau Eifftaidd, a chreaduriaid o straeon tylwyth teg Ewropeaidd. Mae'r croesrywiau hyn yn archwilio delweddaeth ffantasi a hud, ond hefyd y reddf anifeilaidd hanfodol sydd y tu ôl i'r holl natur ddynol. Mae'r gwaith yn yr arddangosfa hon yn archwilio'r hanner-byd rhwng dynion ac anifeiliaid trwy gerameg, tecstilau a phrintiadau.

Anthropomorphica, Eleanor Bartleman, Christie Brown, Adrian Higgins, Kerry Jameson, kealwork, Jackie Needham, Gladys Paulus, Zenna Tagney, Yannick Unfricht.