Ffôn: 01633 483321

J C Middlebrook

J C Middlebrook

Mae Jayne Childs yn byw yng nghyffiniau Nottingham. Yn y gorffennol cymharol agos, roedd Nottingham yn enwog am un diwydiant – Les. Nottingham oedd canolfan y DU am gynhyrchu les tan ychydig ddegawdau yn ôl. Mae'n creu tecstilau les yn ei stiwdio yn Nottingham gan ddefnyddio'r meddalwedd a'r peirianwaith diweddaraf. Er bod treftadaeth y diwydiant yn ei hysbrydoli, mae'n well ganddi wneud les mewn lliwiau llachar y gellir ei wisgo, gan herio'r canfyddiadau o'r hyn y gall les fod.