Ffôn: 01633 483321

Jin Eui Kim
Caerdydd

Jin Eui Kim

Mae gwaith Jin Eui Kim yn archwilio sut y gellir trin canfyddiad ffurfiau serameg tri dimensiwn trwy osod rhesi graddliw ar eu harwyneb. Yn ddibynnol ar drefniant y rhesi hyn, gan ddefnyddio graddfeydd lled, amlder neu arlliw a gwrthgyferbyniad, gellir creu effeithiau gofodol rhithiol a thrwy hynny ddylanwadu’n sylweddol ar y ffurfiau tri dimensiwn eu hunain. Bwriad y ffenomena rhithiol yma yw bod yn bryfoclyd, dala dychymyg y gwyliwr a chynnig posibiliadau newydd ar gyfer addurno gwaith serameg.