Ffôn: 01633 483321

The Cat in the Shoe
Dorset

The Cat in the Shoe

Mae Lucy Brasher yn gweithio yn ei hystafell sbâr ar lan y môr, ac mae ei gwaith yn canolbwyntio ar ffurf anifeilaidd sy'n corffori'r elfen ddynol. Mae i'w gwaith gyffyrddiad bach o ysmaldod gydag islais tywyllach, yn  debyg iawn i'r chwedlau a'r llên gwerin sydd wedi  dylanwadu arno. Mae holl waith Lucy wedi ei greu â llaw ac â pheiriant, gan ddefnyddio ffabrigau wedi eu hadfer a'u hail-bwrpasu yn bennaf.