Ffôn: 01633 483321

Arddangosfeydd Blaenorol

Ffolio

Ffolio

Arddangosfa o artistiaid cyfoes yn gweithio gyda phapur

Brif Oriel

31 Hydref 2015 tan 02 Ionawr 2016

Mae papur wedi bod yn arloesi ers bron dwy fil o flynyddoedd er mwyn cwrdd ag anghenion cyfnewidiol dynion. Ers ei ddiwrnodau cynharaf, mae wedi bod yn hanfodol ar gyfer cipio
a chyflwyno creadigrwydd. Wrth i’r byd symud yn ddyfnach i’r oed ddigidol, mae ffurfiau electronig ar gyfathrebu torfol yn dechrau disodli papur. Fodd bynnag mae papur yn parhau i fod yng nghanol ymarfer celf gymhwysol gyda chenhedlaeth newydd o artistiaid cyfoes yn creu ffyrdd newydd o wneud defnydd llawn o’i natur ailddefnyddiadwy, ei hyblygrwydd a’i bris isel unigryw.

Defnyddir papurau argraffedig a phapur newydd, crimp fel ysbrydoliaeth a chyfrwng ac mae offrymau amrywiol yr artistiaid hyn yn sicrhau bod papur yn parhau i fod mor naturiol, hanfodol a gwerthfawr ag erioed.

Ffolio yn arddangosfa guradwyd Canolfan y Celfyddydau Llantarnam Grange yn cynnwys gwaith Kate Bufton , Angela Davies , Rob Ryan , Andrew Singleton , Helen Snell a Susan Stockwell.

Katrin Moye

Katrin Moye

Arddangosfa Grefft

31 Hydref 2015 tan 02 Ionawr 2016

Mae Katrin Moye yn arbenigo mewn llestri bwrdd ac mae'n defnyddio'r dechneg draddodiadol o baentio slip ar briddwaith. Mae ei dyluniadau'n seiliedig ar atgofion o'i phlentyndod yn y 1970au, yn cynnwys eitemau bob dydd mae'n eu cofio fel papur wal, llyfrau lluniau a chlustogau. Datblygir ei phatrymau o addurnau naturiol wedi eu symleiddio a welir mewn dyluniadau o'r cyfnod hwn, ynghyd ag yn y 1950au a'r 1960au. Caiff ei gwaith presennol ei ysbrydoli gan erddi, dail a choed

 

Elizabeth Humble

Elizabeth Humble

Arddangosfa Gemwaith

31 Hydref 2015 tan 02 Ionawr 2016

Daw ysbrydoliaeth Elizabeth o dirwedd erwin, hardd arfordir gorllewinol dramatig yr Alban. Mae'n creu gwaith sy'n archwilio'r tir mewn ffordd haniaethol a heriol, gan ddatgladdu manylion ac archwilio ffurfiannau creigiau naturiol sydd ynghudd dan yr wyneb. Mae wedi datblygu techneg unigryw o haenu gwifrau arian gyda'i gilydd i greu adeileddau cymhleth mewn metelau gwerthfawr, a'u trawsnewid yn ddarnau cain o emwaith sydd â naws soffistigedig ond tra ffasiynol.

Portal 2015

Portal 2015

Brif Oriel

08 Awst 2015 tan 17 Hydref 2015

Mae CCLlG wedi teithio ar hyd a lled y DU i ddethol y goreuon o blith graddedigion y celfyddydau cymhwysol eleni, gan chwilio am y rheini sy’n gwthio ffiniau celfyddyd gymhwysol tra’n cynnal a datblygu traddodiadau eu crefft. Y rhain yw’r gwneuthurwyr a’r dylunwyr sydd yn yr arfaeth i arwain a ffurfio’r genhedlaeth nesaf o artistiaid cymhwysol.

Eleni rydym hefyd wedi penderfynu ehangu ein rhan ‘One Year On’ o’r arddangosfa ble rydym yn gwahodd detholiad o raddedigion y llynedd i ddangos sut mae eu gwaith wedi datblygu ac wedi symud ymlaen ers iddynt orffen eu cyrsiau gradd.

Kirsty Elson

Kirsty Elson

Arddangosfa Grefft

08 Awst 2015 tan 17 Hydref 2015

Astudiodd Kirsty Ddarlunio yn Ysgol Gelf Caergrawnt ond penderfynodd nad hon oedd yr yrfa y dymunai ei chanlyn. Degawd yn ddiweddarach, ar ôl symud i Gernyw, dechreuodd gasglu broc môr a gwrthrychau hapgael eraill a'u troi yn gerfluniau gyda thema arfordirol.<

Donna Barry

Donna Barry

Arddangosfa Gemwaith

08 Awst 2015 tan 17 Hydref 2015

Graddiodd y dylunydd a'r gwneuthurwr gemwaith o Gymru, Donna Barry, o Goleg Celf Caeredin ble datblygodd ei thechneg doddi bersonol. Mae Donna'n creu dalennau arian gweadog a ysbrydolir gan ailadrodd mewn natur a siapiau a phatrymau pensaernïol. Trwy drefnu'r siapiau hyn a pheri iddynt orgyffwrdd, ac yna eu toddi a'u ffurfio, mae darnau gorffenedig Donna'n edrych yn debyg i elfennau o fflora a ffawna hardd.